Op deze pagina vindt u van alles over; Subsidies, subsidie, zonnepanelen
Het kabinet verwacht veel van bewustwording bij de consument en stimulering door groen krediet en subsidies op zonnepanelen.

Subsidies Zonnepanelen

Één van de populairste alternatieve en groene energiebronnen zijn de zonnepanelen. Deze panelen hebben slechts één groot nadeel, het aanschaffen van een zonnepaneel is niet goedkoop. Daardoor heeft overheid enkele zeer aantrekkelijke subsidies waardoor het toch rendabel word om enkele zonnepanelen te installeren. Zonnepanelen worden ook toegepast voor energieopwekkingen in de ruimtevaart.

 
Zonnepanelen en subsidies zonnepanelen.

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat stralingsenergie van de zon omzet in elektriciteit. Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen.

Subsidie windmolens gebruiken voor subsidie zonnepanelen.
SenterNovem, een agentschap voor het ministerie van Economische Zaken, concludeerde twee weken geleden nog dat de subsidiepot voor zonnepanelen van vijftien tot honderd kilowatt ruim overtekend is. Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven (CDA) stelde dit jaar 88 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen. Vooral particulieren en kleine ondernemers hebben interesse in de subsidie.

Weer subsidie voor zonnepanelen
Mensen die zonnepanelen willen aanschaffen, kunnen weer subsidie aanvragen.

Verhogen
Vorig jaar zorgde de aankondiging van subsidie voor een ware run op de zonnepanelen. Voor Minister Van der Hoeven van Economische Zaken was dat toen reden om het budget tot twee keer toe te verhogen tot uiteindelijk 83 miljoen euro. Daar maakten 8000 mensen gebruik van.

Vijf miljoen
Dit jaar geeft de overheid vijf miljoen meer uit aan subsidies, wat neerkomt op een totaal van 88 miljoen euro. De subsidie is niet voor het aanbrengen van de panelen. Mensen krijgen gedurende 15 jaar een vergoeding voor de groene stroom die ze maken met het paneel op hun dak.


Subsidie, subsidies op een zonneboiler of zonnepaneel!
Zonne-energie werkt!

De subsidies, die met steun van de provincie Noord-Holland en de gemeenten worden verstrekt, variëren van EUR 550,- voor een zonneboiler tot EUR 1485,- voor een zonnepaneel. Om het helemaal gemakkelijk te maken, verzorgt de installateur de financiële afwikkeling van de subsidieaanvraag. Zonne-energie helpt mee aan een beter milieu: elk paneel zorgt per jaar voor een CO2-reductie van circa 300 kilogram. Maar dat is niet alles; zonne-energie werkt ook mee in de portemonnee.

Betrouwbaarheid
Zonnepanelen vormen tegenwoordig een populair alternatief voor het gebruik van aardgas, vooral omdat zonne-energie niet opraakt en er geen sprake is van schadelijke CO2-uitstoot. De zonnepaneel- en zonneboilersystemen en de omvormers zijn van goede, betrouwbare kwaliteit. De installateurs geven 2 jaar garantie op de zonneboilersystemen en 5 jaar garantie op de zonnepanelen.

Meer informatie over de actie Zonnewinst kunt u nalezen op de internetsite van de Milieudienst IJmond: www.milieudienst-ijmond.nl en bekijk de menukaart Toekomstgericht wonen.

Stormloop op zonnepanelen bij Milieudienst IJmond. Subsidies op zonnepanelen populair.

beverwijk - Het kantoor van Milieudienst IJmond in Beverwijk is vanochtend overspoeld door tientallen mensen die zonnepanelen en zonneboilers met een flinke subsidie willen aanschaffen.

De 'milieumarkt' met als thema 'zonnewinst' ging vanochtend om 10 uur van start. Toen stond er al een rij voor de deur. Na anderhalf uur waren zestig sets zonnepanelen en tien zonneboilers verkocht.


Subsidie voor zonnepanelen keert terug. Subsidies beschikbaar?

DEN HAAG - Het kabinet gaat de aanschaf van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen weer stimuleren. Er komt een subsidieregeling waarmee 100.000 bestaande woningen gebruik kunnen maken van duurzame energievoorzieningen.
Dat blijkt uit de dinsdag verschenen begroting van het ministerie van VROM.
Hoeveel subsidie er exact beschikbaar is, is onduidelijk. Er zijn geen gespecificeerde geldbedragen bekend. De regeling heeft een beperkte looptijd en de bedragen per installatie worden jaarlijks aangepast.
Marktprikkels
Milieuminister Jacqueline Cramer wil verder de (vrijwillige) afspraken over energiebesparing met de industrie aanscherpen. Tien bedrijfstakken, met als koplopers de papierindustrie en de chemie, moeten in 2030 de helft minder energie verbruiken.
Cramer spreekt van een mix van maatregelen, van marktprikkels, normen en tijdelijke stimulering tot innovatie. In 2020 moet immers de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. Nederland is daarvoor wel afhankelijk van Europa. Als de rest van de wereld niet meedoet, komt de lat lager te liggen. Dan overweegt Cramer andere maatregelen, zoals herverdeling over andere sectoren, om het gat van 8 megaton CO2 te dichten.
In dezelfde tijd moet 20 procent van het energieverbruik duurzaam (wind, zon) zijn en moet ook nog jaarlijks 2 procent energiebesparing gehaald worden.
(ANP)


Subsidie vloerisolatie.

Subsidie gevelisolatie.

Subsidie dakisolatie

Allerlei subsidies voor jou

Subsidie regelingen

Subsidies en premies voor zonne-energie, zonneboilers en zonnepanelen

Nieuwe subsidie voor groene stroom

Dubbel Glas Subsidie


 

Duurzaam Verder